Studuj s námi

Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě​

Protože my studujeme praxí. Získej několik profesí za tři roky!

Vyšší odborná škola sociální

Založeno 1968. 
I když naše škola v průběhu 50 let měnila často své působiště, našli si studenti k nám vždy cestu. V dnešní době snad není v Ostravě či jejím okolí instituce zaměřená na sociální práci, ve které by nepůsobil náš absolvent.

Naše výsledky

Studentů u absolutoria
%
Absolventů
%
Zaměstnaní + další vzdělání

Máme co nabídnout

Sociální práce

Vzdělávací program, který Ti otevře cestu na tuzemský a zahraniční trh práce. Staň se odborným sociálním pracovníkem, referentem státní správy, koordinátorem pečovatelských služeb, resocializačním pracovníkem, nebo sociálním poradcem a mnoho dalších profesí...

Stát se sociálním pracovníkem

Pomůžeme Ti dostudovat a společně otevřeme tvoji cestu na trh práce
PODAT PŘIHLÁŠKU

Sociální pedagogika

Vzdělávací program, který hledáš. Sociální pedagogika obsahuje všechny možnosti programu Sociální práce plus Ti otevírá další možnosti. Staň se navíc asistentem pedagoga, pedagog volného času, vychovatelem školní družiny, internátu a mnoho dalších profesí...

Stát se sociálním pedagogem

Pomůžeme Ti dostudovat a společně otevřeme tvoji cestu na trh práce
PODAT PŘIHLÁŠKU

Titul DiS.

Vzdělávání na VOŠ navazuje na střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Denní, dálkové i kombinované studium trvá 3 roky. Studium se skládá z přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí. Zakončeno je absolutoriem. Absolvent získá vyšší odborné vzdělání a je mu udělen titul Diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika (DiS.).

Děkujeme našim studentům

Čas do konce 1. kola

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení přijímáme do 31. 5. 2021

Days
Hours
Minutes
Seconds