Studuj s námi

Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě​

Protože my studujeme praxí. Získej několik profesí za tři roky!

Vyšší odborná škola sociální

Založeno 1968. 
I když naše škola v průběhu 50 let měnila často své působiště, našli si studenti k nám vždy cestu. V dnešní době snad není v Ostravě či jejím okolí instituce zaměřená na sociální práci, ve které by nepůsobil náš absolvent.

Naše výsledky

Studentů u absolutoria
%
Absolventů
%
Zaměstnaní + další vzdělání

Máme co nabídnout

Sociální práce

Vzdělávací program, který Ti otevře cestu na tuzemský a zahraniční trh práce. Staň se odborným sociálním pracovníkem, referentem státní správy, koordinátorem pečovatelských služeb, resocializačním pracovníkem, nebo sociálním poradcem a mnoho dalších profesí...

Stát se sociálním pracovníkem

Pomůžeme Ti dostudovat a společně otevřeme tvoji cestu na trh práce
PODAT PŘIHLÁŠKU

Sociální pedagogika

Vzdělávací program, který hledáš. Sociální pedagogika obsahuje všechny možnosti programu Sociální práce plus Ti otevírá další možnosti. Staň se navíc asistentem pedagoga, pedagog volného času, vychovatelem školní družiny, internátu a mnoho dalších profesí...

Stát se sociálním pedagogem

Pomůžeme Ti dostudovat a společně otevřeme tvoji cestu na trh práce
PODAT PŘIHLÁŠKU

Titul DiS.

Vzdělávání na VOŠ navazuje na střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Denní, dálkové i kombinované studium trvá 3 roky. Studium se skládá z přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí. Zakončeno je absolutoriem. Absolvent získá vyšší odborné vzdělání a je mu udělen titul Diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika (DiS.).

Děkujeme našim studentům

Vzkazy našich studentů

Velmi milé vzkazy nám napsali studenti v rámci výzkumného šetření na téma: Uplatnění absolventů VOŠS Ostrava (školní rok 2020/2021).
Ocenili tak práci celého pedagogického sboru, vstřícnost, ochotu, laskavost, profesionalitu a odbornost učitelů, vyzdvihli vysokou úroveň a kvalitní výuku na naší škole. Jejich doslovné vzkazy, přání a poděkování jsou pro učitele VOŠS Ostrava velkým oceněním a vypovídají o kvalitě školy a atmosféře v ní. DĚKUJEME!!!

Studenti denního studia nám vzkazují:

 • V průběhu studia na VOŠS jsem si docela často na výuku stěžovala, teď už vím, že nebyl žádný důvod a na své studijní roky zde s láskou vzpomínám. Kvalita výuky VOŠS a OSU se nedá vůbec srovnávat. Za mě je Voška na mnohem vyšší úrovni, jsem pyšná na to, že jsem jejím absolventem a všude, kde se dá, ji vychvaluju.
 • Velice děkuji za skvělé připravení do života. Pracovně jsem ještě neměla možnost svoje vědomosti využít, ale hodně informací předaných na Vošce teď mohu využít ve studiu na vysoké škole.
 • Pozdravuji učitelky a učitele na VOŠS a ráda vzpomínám na skvělé 3 roky studia. 🙂
 • Na školu vzpomínám ráda :))
 • Buďte zdraví a šťastní! 🍀
 • Moc za všechno děkuji!
 • Děkuji moc za úžasnou podporu při závěrečných zkouškách. Jsem moc ráda, že jsem studovala právě na vaší škole. ❤️

Vzkazy studentů dálkové formy:

 • Dobrý den, ráda bych Vám vzkázala, že léta na VOŠS, které jsem s Vámi strávila, byly jedny z nejlepších v mém životě. Ve 2. ročníku jsem ukončila studium kvůli cestování a poté se vrátila zpět, tudíž jsem při studiu jednoho oboru strávila 4 roky místo 3, ale nelituji toho. Velmi Vám za vše děkuji.
 • Děkuji za studium na VOŠS.
 • Jsem ráda, že jsem měla možnost studovat na této škole.
 • Chtěla bych poděkovat všem profesorům, zvláštně pak p. Lenobelové za ochotu a vstřícnost při mém studiu.
 • Tato škola mi dala hodně, časem v oboru pracovat chci. Děkuji za výborný přístup a bylo mi ctí zde studovat.
 • Děkuji za vše 🙂.
 • V oboru pracuji díky praxi absolvované při studiu. Zaměstnavatel mě po jejím ukončení kontaktoval a nabídl pracovní místo. V oboru pracuji pouhé 4 měsíce, avšak stále čerpám z informací načerpaných během studia. Zdá se, že mě studium vybavilo vším potřebným pro začátek práce v sociálních službách. Díky patří všem kantorům.
 • Velmi ráda vzpomínám na studium, spolužáky, všechny zaměstnance školy. Díky za lidský a zároveň odborný přístup. Díky studiu mám vzpomínky, zkušenosti a také budu mít jiné pracovní uplatnění… Sociální pracovník 🙂.
 • Moc ráda na Vaši (naši) školu vzpomínám. Mrzí mě, že nám do toho skočila distanční výuka a my se v podstatě půlku studia neviděli. Škola byla těžká, ale vím, že jsem na práci sociálního pracovníka opravdu pečlivě připravena. Nejvíc momentálně těžím z hodin paní Holaňové, neboť pracuji jako soc. pracovník hmotné nouze. Musím říct, že mne opravdu naučila a vzali mne na první dobrou 🙂 Školu chválím kudy chodím, moc rádi na ni vzpomínají i kolegové s DiS., i když jsou ze školy více než patnáct let…. Děkuji za vše – Vaši trpělivost, dobrou náladu i přísnost a pečlivost. Moc zdravím – hlavně paní Webrovou, p. Holaňovou a paní Blaškovou. Úžasné tři roky mého studijního života. Voška je prostě dobrá volba 🙂
 • Vaše škola je úžasná! ❤

Čas do konce 3. kola

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení přijímáme od 6. 9. 2023 do 20. 9. 2023

Days
Hours
Minutes
Seconds